طعم دار کردن ماهی

نمایندگی خرید طعم های مرینیت

نمایندگی خرید طعم های مرینیت

مجموعه تولیدی بازرگانی چاشنا به عنوان نمایندگی خرید طعم های مرینیت مخصوص طعم دار کردن انواع جوجه کباب و استیک و ماهی در کشور فعالیت می کند. خصوصیات طعم های مرینیت با استفاده از محلول های مرینیت در زمان صرف جویی می شود. ترکیبات مرینیت عاری از مواد شیمیایی می باشد. مرینیت ها به صورت […]

بیشتر بخوانید