رزین

نمایندگی فروش صمغ کتیرا

نمایندگی فروش صمغ کتیرا

چاشنا به عنوان نمایندگی فروش صمغ کتیرا در ایران فعالیت می کند. علاوه بر این سایر صمغ های صادراتی نظیر صمغ باریجه، صمغ وشا و صمغ آنغوزه نیز توسط این مجموعه قابل تامین می باشد. معرفی کتیرا کتیرا در واقع صمغ خشک شده از چندین گونه گیاه گون می باشد. انواع گون های تولید کننده […]

بیشتر بخوانید